Här kan du läsa mer om några resor som våra styrelsemedelmmar har gjort de senaste åren till de projekt vi stödjer.

Vi har bl.a. besökt skolor och barnhem för att med egna ögon se hur verksamheten fungerar.

Samtliga kostnader i samband med resorna betalas alltid till fullo av resenären själv.