Fonden har en styrelse bestående av medlemmar från olika delar i banken samt Handelsbankspensionärer. Precis som bankkontoren verksamhetsplanerar vi varje år och respektive medlem har ett ansvarsområde, såsom organisationsuppföljning, marknadsföring, administration eller ekonomi.

Varje vår hålls ett årsmöte dit alla som stödjer fonden blir inbjudna.

Handelsbankens FadderbarnsFonds styrelse:

  1. Anne von Knorring Outters, CEX (ordförande)
  2. Annika Jangel, CQMF (vice ordförande)
  3. Marie Strålfors, CIP
  4. Daniel Nilsson, HSK
  5. Dimitri Romakin, HITB
  6. Åsa Sandberg, CTOP-A
  7. Erika Österlund, CEDI

Bidra med din tid och kompetens! Är du intresserad av att delta i vårt ideella styrelsearbete kontakta någon av oss i styrelsen så får du veta mer.

Kontakta oss