Fonden har en styrelse bestående av medlemmar från olika delar i banken samt Handelsbankspensionärer. Precis som bankkontoren verksamhetsplanerar vi varje år och respektive medlem har ett ansvarsområde, såsom organisationsuppföljning, marknadsföring, administration eller ekonomi.

Varje vår hålls ett årsmöte dit alla som stödjer fonden blir inbjudna.

Handelsbankens FadderbarnsFonds styrelse:

  1. Martin Björgell, Handelsbanken Solna Strand (ordförande)
  2. Annika Jangel, CQMF (vice ordförande)
  3. Gunda Ahlström, pensionär
  4. Marie Strålfors, CIS
  5. Judith Baird-Johansson, CDH
  6. Daniel Nilsson, HSK
  7. Severine Axell, CBBR-U
  8. David Jawid Nori, Handelsbanken Gärdet
  9. Anne von Knorring Outters, CEX

Bidra med din tid och kompetens! Är du intresserad av att delta i vårt ideella styrelsearbete kontakta någon av oss i styrelsen så får du veta mer.

Kontakta oss