Sedan 2019 stöder vi Bibbi´s Daycare som driver en förskola i Kigali, Rwanda.

Verksamheten startade i augusti 2018 och leds av Sarah Mutesi som är universitetsutbildad i Kigali. Sarah arbetar helt ideellt och alla bidrag går till direkt den aktiva verksamheten. Den pedagogiska verksamheten bedrivs av 3 pedagoger samt kökspersonal och idag har förskolan 15 barn i åldern 7 månader till 3 år, men antalet barn fortsätter att öka successivt. Förskolan är unik då det är den första, av myndigheterna i Rwanda, registrerade och godkända förskolan. Verksamheten mottar inga ekonomiska bidrag från myndigheter utan bedrivs, förutom av en blygsam avgift per barn, främst med stöd av privata aktörer och insamlingar.

Verksamheten vänder sig till alla barn oavsett etnisk och religiös bakgrund och målsättningen är att underlätta framför allt för att kvinnor ska komma ut i arbetslivet samt att barnen ska få den bästa möjliga barnomsorgen och pedagogiken. Barnen äter både lunch och mellanmål på förskolan.