Kisumu

Sedan 2007 stödjer FadderbarnsFonden, via föreningen Kisumu, skolan St Christine School i Kenya. Här går cirka 350 elever mellan fem och fjorton år. De är alla föräldralösa eller kommer från fattiga familjer.

Historik

Föreningen Kisumu är ett helt ideellt initiativ för att skapa bättre levnadsvillkor för föräldralösa barn i en by i bergen invid Victoriasjön i västra Kenya. Föreningen har byggt upp och fortsätter att stödja St Christine Education Centre i Kabondo, söder om Kisumu.

Föreningen Kisumu – St Christine Projekt bildades 2002 på initiativ av Christine Svensson från Stockholm och Albinus Odada som är kenyan bosatt i Sverige. Deras dröm var att bygga en skola i Kenya för barn som blivit föräldralösa efter att föräldrarna dött i aids. Statistik från det lokala skolkontoret visade att det fanns omkring 10 000 föräldralösa barn i närområdet.

Skolan började byggas och i juni 2004 startade en förskoleklass med omkring 40 barn. Skolan ligger i en bergsby ca 6 mil från Kisumu, en hamnstad vid Viktoriasjön, i västra Kenya.

Skolan idag
Idag går det ca 350 barn i förskoleklass, första, andra och tredje klass. Det finns sex lärare och ytterligare fem personer som sköter övrig verksamhet.

Skolan är helt gratis för eleverna och barnen får förutom undervisning två mål mat om dagen samt skolhälsovård. Det har visat sig vara ett bra koncept och barnen har under åren uppnått goda studieresultat.

”Ett barn behöver se och höra ordentligt och inte vara hungrigt för att kunna tillgodogöra sig det som pågår i skolan under dagen” är slutsatsen som föreningen dragit.

Skolans barn uppnår bra resultat och ges därmed möjlighet att kvalificera sig för högre utbildning. Alla elever i St Christine School som gick ut skolan under 2015 fick erbjudande från någon gymnasieskola att börja där, vilket är långt ifrån en självklarhet i Kenya. Idag finns många elever som når fantastiska resultat och därmed har möjlighet att bygga en bra framtid.

Se vårt bildreportage från förskolexamen, november 2015

Vårt stöd
FadderbarnsFonden stöttar med ett regelbundet stöd sedan 2007. Dessförinnan har vi lämnat bidrag till måltider och julgåvor till barnen.

Vår kontaktperson i Fonden är Håkan Andersson, tidigare anställd i Handelsbanken, och som varit med och byggt upp verksamheten. Han har tillsammans med kollegor bl.a. varit gäst och talare på ett av Fondens tidigare årsmöten. Föreningen anordnar regelbundet resor till Kenya så att medlemmarna med egna ögon kan se hur deras bidrag gör nytta. Kanske är du själv intresserad av en annorlunda semester?

Föreningen Kisumus webbplats: www.kisumu.se
Följ skolan på Facebook: https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/