flicka_ankarstiftelsen_2015FadderbarnsFonden stödjer sedan 2014, via Ankarstiftelsen, fem barn på barnhemmet La Aljaba i Colombia. Vårt stöd går till bl.a. till mat, hygienartiklar och skolmaterial för barnen.

Initiativet till Ankarstiftelsen togs 1996 av Sven Bergholm och Börje Erdtman. Hjälparbetet bygger på frivilliga insatser och startades med fadderbarnsverksamhet i Brasilien och bedrivs främst i Colombia, men även i Peru och Brasilien. Verksamheten sker inom fyra huvudområden: skolor, vatten, fängelser och fotbollsskolor.

Ett av projekten är barnhemmet La Aljaba i Leticia, staden mitt i djungeln i Amazonas i södra Colombia vid trestatsgränsen Colombia, Brasilien och Peru. Här finns runt 20 barn som av olika anledningar inte har något annat boende. I skolan, som är belägen nära barnhemmet, går även ett 60-tal andra barn som deltar i La Aljabas dagverksamhet. I skolan får man undervisning, mat och den omsorg man behöver.

Samtliga barn kommer från utsatta situationer, ibland saknas föräldrarna, ibland har barnen varit utsatta för övergrepp. Många kommer från indianfamiljer som inte klarat omställningen från bylivet till staden. Alkohol och droger är även en stor orsak till att barnen kommit i kläm.

Då varken barnhemmet eller skolan, för ett par år sedan, fick vara kvar i sina gamla lokaler är man på gång med att uppföra nya byggnader. Huvudbyggnaden invigdes 2015 i närvaro av en amerikansk organisation som lovat att gå in och stödja det fortsatta bygget.

Till Ankarstiftelsen webbplats: www.ankarstiftelsen.com