I Sierra Leone stödjer FadderbarnsFonden sedan 2014 skolan Conforti.

Skolan som ligger i Calabah Town, en av Freetowns fattigaste stadsdelar, drivs av bröderna Francis och Christian Mason. Familjen Mason tvingades i landflykt under inbördeskriget och när familjen kunde återvända hem började de undervisa barn ute i det fria, varav många var föräldralösa.

Sierra Leone är att av världens fattigaste länder och drabbades hårt av inbördeskriget som pågick mellan 1991 och 2002. Utvecklingen sedan dess har varit positiv om än långsam, men övergick i en dramatisk nedgång i samband med ebola-epidemin som bröt ut i mars 2014. Sent hösten 2015 friskförklarades landet igen och en mödosam återgång till en bättre tillvaro har inletts.

Idag består verksamheten av de ca 500 elever som går i Primary school och som betalar för sin skolgång. Inom skolområdet finns även en verkstad där fysiskt och psykiskt handikappade sysslar med reprationsarbeten och tillverkning av t.ex. kokkärl och souvenirer. Dessutom bedrivs ett antal projekt, t.ex. yrkesutbildning för flickor i åldern 15-20 år som inte har någon utbildning sedan tidigare, viss undervisning för barn vars familj inte har råd med skolavgiften samt jordbruks- och miljöprojekt. Det finns även planer på att starta Secondary school.

En medarbetare på banken var i Sierra Leone i januari 2014 och besökte då skolan och skapade kontakt med Francis Mason. På medarbetarens förslag beslutade HFF i juni 2014 att börja stödja skolan med speciellt fokus på ett projekt för flickor i tonåren.

FadderbarnsFondens bidrag går till projekten för yrkesutbildning av flickor i åldern 15-20 år, där de t.ex. får lära sig sömnad, att tvätta och att baka. Vi stödjer också viss grundutbildning av barn som inte har råd att betala skolavgiften och barn som blivit föräldralösa som en följd av ebola-epidemin under 2014 och 2015.

Då det inte finns något statsstöd eller liknande till skolor i landet är skolan beroende av bidrag för att kunna bedriva annan verksamhet än den för barn som har föräldrar som kan betala skolavgiften. Exempelvis skulle de flickor vars utbildning vi nu stödjer riskera att hamna i destruktivt levnadssätt, tidiga graviditeter och fattigdom.

Uppföljning sker genom en styrelseledamot som både har och kommer besöka skolan samt det kontaktnät ledamoten har både i Sierra Leone och med personer som regelbundet besöker landet. Dessutom har vi regelbunden kontakt med Francis Mason och erhåller både rapporter och foton.

Nyligen (dec 2016) var en av Fondens kontakter på besök i skolan och vi fick då den här fina bilden på glada elever:

barnen2017