uere

Sedan många år tillbaka stödjer FadderbarnsFonden skolan Projeto UERÊ i Brasilien. Skolan är en specialskola som fungerar som ett komplement till den vanliga skolan för barn och ungdomar som lever i en av de 110 favelor (slumområden) som finns i Rio de Janeiro.

Barnen är 4 timmar på UERÊ och 4 timmar i vanliga skolan, varje dag. Målsättning med specialskolan är att lära sig att leva och att leva för att lära sig. Att bryta den onda cirkeln av elände och att bevisa för barnen att fattigdom kan vara ett tillfälligt tillstånd. Mycket tid går till att ge barnen som har upplevt trauman med mycket våld, att försöka gå vidare. Dessa barn är ofta för traumatiserade för inlärning, men skolan arbetar med en framgångsrik egen pedagogik för att nå fram till barnen. I pedagogiken ingår bl.a. dans och musikinstrument för att träna upp motoriken och datorlära från 10 års ålder. Efter 15 års ålder, finns möjlighet att få en praktikplats för att komma in i samhället.

Skolan startades 1998 av Yvonne Bezerra de Mello som sedan tidigt nittiotal arbetat med att försöka nå ut till barnen i favelorna som lever i en svår och pressad vardag. Yvonnes pedagogik har fått mycket uppmärksamhet och ska nu tillämpas på andra skolor i Rio de Janeiro och i övriga landet. Som ett resultat av detta beslut lär hon nu ut pedagogiken till andra lärare. Yvonne, som även är internationellt uppmärksammad, har de senaste åren tilldelats ett antal utmärkelser för sitt arbete för utsatta barn i slummen, bl.a. Tiradentes medalj, som är den finaste medalj som delas ut i Rio de Janeiro.

Brasilien har de senaste åren drabbats hårt av den ekonomiska nedgången i landet med bl.a. fallande valuta och stigande inflation. Därtill påverkas landet negativt av korruption, miljöskandaler och ett antal rättsprocesser. Värst drabbas de redan fattiga som bl.a. bor i favelorna. Att bo i en favela är som att bo mitt i ett krig. Varje månad dödas många människor i olika gängkonflikter och de barn och ungdomar som bor här drabbas hårt. Området Maré, där specialskolan UERÊ ligger, består av 7 favelor som alla har osynliga gränser mellan sig. Här bor ca 110.000 människor och ca 460 barn i blandade åldrar kommer till UERÊ varje dag.

Fadderbarnsfondens stöd de senaste åren har varit riktade till frukost, lunch och mellanmål. En proteinrik rätt serveras alltid till lunch då man anser att det är bra för hjärnans funktion. Barnen får också lära sig grundläggande hygien, de får duscha och borsta tänderna. Tidigare har vi bl.a. finansierat framtagandet av anpassade skolböcker i matematik.

Yvonne, som tidigare var gift med en svensk diplomat, har besökt våra styrelsemöten och även hållit föredrag på ett av Fondens årsmöte. Hon besöker Sverige varje år och då försöker vi också boka in uppföljningsmöten. Våra Handelsbankskollegor och pensionärer har också vid flertalet tillfällen besökt skolan på plats och sett barnens glädje när självförtroendet stärks!

UERÊs webbplats –  http://projetouere.org.br/

Ny film om Uerê – ett företag som stödjer skolan har sommaren 2016 spelat in en kort film om Uerê. I den berättar grundaren Yvonne om skolans historia och du får möta flera av skolans elever. Se filmen här.