Så här går vår digitala extrastämma till:

 Extrastämman består av två punkter:

  • Ta ställning till om stämman blivit behörigt utlyst. Enligt våra stadgar ska man få information om extrastämma senast 3 veckor före mötet. Vår kallelse gick ut 24 februari – dvs inom tidsramen.
  • Val av ny revisor. Då föreningens befintliga revisor Christel Strid slutat i banken och då också valt att lämna sitt uppdrag i FadderbarnsFonden behöver vi välja en ny revisor. Vårt förslag till val av ny revisor är Niklas Grip som idag jobbar på Handelsbanken CE (central ekonomiavdelning).

Rösta gör du genom att fylla i den här enkäten (öppnas i nytt fönster) senast 22 mars. Genom att rösta så bekräftar du dig i vår närvarolista/röstlängd.

När du fyllt i enkäten så är du klar! Stort tack för din medverkan.

Ordinarie årsmöte äger rum i slutet av april. Hoppas vi ses då!

/Styrelsen