Vad gör vi?

Under år 2022 kunde Fonden med hjälp av kollegor, pensionärer, kontor och avdelningar betala ut sammanlagt 878 208 kronor till som gör skillnad.

Läs mer…