CHILD

Föreningen CHILD i Ed, Dalsland är en ideell hjälporganisation som sedan i början av 1980-talet samarbetar med Indian Evangelistic Crusade (IEC) i Kolkata, Indien för att fattiga barn runt Kolkata och i den nordöstra delen av landet ska få möjlighet till en regelbunden skolgång och därmed bättre levnadsvillkor.

Med hjälp av CHILD driver IEC flera lågstadieskolor i norra Västbengalen och i Sikkim. Utöver detta bedriver man en omfattande fadderbarnsverksamhet så att fattiga barn, som bor med sina familjer, ska få en möjlighet till 10–12 års skolgång samt lunch varje dag. Man stöttar även ett barnhem med namnet Takdah Childrens Home Joybells, i Darjeeling. Sedan många år betalar vi driften för en skolor, skolan ligger i ett avlägset område där få andra hjälporganisationer arbetar och där det inte funnits skola tidigare, samt delar av driften av Joybell samt 2 fadderbarn på Joybells och 2 övriga fadderbarn.

IEC Mission Primary School – Kolbung
Skolan ligger i den avlägsna byn Kolbung i bergstrakterna i nordöstra Indien, den etablerades 1994 och det går ca 30 barn där. Många av barnen har lång väg att gå till skolan, ibland upp till en timme på en smal grusväg. FadderbarnsFonden står för lön till lärare, böcker, skrivmaterial samt utrustning för lek och idrott. Utöver att lära sig läsa, skriva och räkna får barnen lära sig engelska, hygien och hur man ska uppföra sig. Barnens föräldrar är ofta analfabeter. De flesta arbetar som teplockare i området för en mycket låg lön. Under 2012 byggdes en ny skolbyggnad som bekostades av en privatperson från Sverige, dock saknades bl.a. elektricitet och vattenledning vilket krävdes för att skolan skulle kunna registrera sig. I början av 2013 bidrog Fonden med extra medel till färdigställandet av byggnaden för att möjliggöra registrering. I slutet av 2013 blev skolan registrerad och de kan nu ansöka om statligt bidrag.

Takdah Childrens Home Joybells
Joybells ligger i en liten by i en bergssluttning utanför Darjeeling. På barnhemmet bor 31 barn de är föräldralösa eller har bara en förälder som inte klarar av att försörja dem. FadderbarnsFonden stöder 2 barn och vårt bidrag går förutom till skolgång även till boende- personal- mat- och driftskostnad. De flesta går i byns skola men några av de äldre har börjat i gymnasiet och kommer hem över loven.

Fadderbarn
Child stödjer fn. 240 barn som har varsin individuell fadder i Sverige och som bor i sitt hem. FadderbarnsFonden stödjer 2 barn. Vårt bidrag används till skolgång, det kan gälla skolavgifter, böcker, skoluniform, skolbuss och skolbespisning. Det kan också ses som ett familjebidrag som gör att föräldrarna har råd att låta barnet gå i skola istället för att arbeta.

De flesta av dem bor runt Kolkata eller längre norrut i området runt Darjeeling, som ligger inklämt mellan Nepal och Bhutan.  En gång per år får vi en utvecklingsrapport för varje barn, ett brev från barnet samt ett nytaget foto. Nedan är ett brev från ett av barnen som gått vidare under 2013 till högre studier.

Respected Sponsor,

I am being thankful for getting the chance to write you once again. As I heard that the child educational help will be up to the class twelve standards so I have completed the class twelve by succession the annual examination. I will remain ever grateful to you for your merciful financial help towards my education since the year 2005. My words are not enough to say Thank you. I do hope that if I may be able to stand at my own feet I will help the needy one like as you are doing now.  Finally I´m going to close my last letter by saying you once again “THANK YOU SO MUCH” for your kind helping hands.

Under 2008 besökte tre styrelsemedlemmar från FadderbarnsFonden CHILDs verksamhet i Indien. Föreningen CHILD i Ed, Dalsland är en ideell hjälporganisation som sedan i början av 1980-talet samarbetar med Indian Evangelistic Crusade (IEC) i Kolkata, Indien för att fattiga barn runt Kolkata och i den nordöstra delen av landet ska få möjlighet till en regelbunden skolgång och därmed bättre levnadsvillkor.

Under 2008 besökte tre styrelsemedlemmar från FadderbarnsFonden CHILDs verksamhet i Indien. Deras reseberättelse hittar du här.

Föreningens CHILDs webbplats:  http://www.foreningen-child.org/