I onsdags hölls vårt årsmöte i Stockholm och omkring 25 medlemmar och andra intresserade deltog.

Kvällen inleddes med smörgåstårta och dryck medan Fondens ordförande Annika Jangel hälsade alla välkomna.

Föredrag om Indien
Därefter fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag från Indienkännaren och författaren Peter Wennerholm.

Peter Wennerholm

Han har bott och arbetat i New Dehli under 2,5 år och delade med sig av sina erfarenheter och sin syn på utvecklingen i Indien. Med en befolkning på 1,2 miljarder människor, varav mer än hälften är yngre än 25 år, och där andelen fattiga är 20%, saknas det inte utmaningar. Men Peter lyfte även möjligheter och pratade om att vikten av att skapa en mer nyanserad bild av Indien idag. Genom personporträtt fick vi lära känna en rad spännande människor – ”nybyggare” som alla är med och skapar det moderna Indien.

Efter föredraget fick vi lyssna till Lena Åkerlund, från stiftelsen Brödet, som berättade om blindskolan i Cooch Behar i Indien som FadderbarnsFonden stödjer sedan flera år tillbaka.

Årsmötet
Styrelseledamot Martin Björgell höll sen i den formella delen av årsmötet. Under mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet och förvaltningsberättelsen godkändes.

Vi tackade Håkan (bilden), Mikael och Eva för sitt engagemang i styrelsen.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Daniel Nilsson, Therése Westberg samt Behara Djokovic. Vi tackade avgående styrelseledamöter Håkan Sjögren, Mikael Neuman och Eva Ångström med blommor för deras fina insatser i styrelsen.

En motion som inkommit gällande att återuppta stöd till två organisationer som fonden tidigare stöttat behandlades och årsmötet gick på styrelsens linje och avslog motionen.

Liksom förra årets anordnades ett närvarolotteri där alla som deltog fick med sig en liten gåva hem.

Vi tackar alla medlemmar som deltog vid årsmötet för visat intresse.

Hälsningar styrelsen