Målet – att stödja utsatta barn

Att växa upp i trygghet, äta sig mätt och gå i skola borde vara varje barns rättighet. Trots det växer många barn upp under mycket svåra förhållanden. Handelsbankens FadderbarnsFond, HFF, är en ideell förening, vars ändamål är att främja behövande barn och ungdomars fostran och utbildning utom och inom Sverige.

Fonden startades i juni 1968 av Ingrid Eklund som då arbetade på Handelsbanken i Malmö. Hon vann tävlingen ”Ordflätan” i Handelsbankens personaltidning Remissan och föreslog då att hon och kommande vinnare skulle avstå sina vinstpengar till förmån för en FadderbarnsFond. Första verksamhetsåret inbringade 2 729,16 kronor och det räckte till att försörja sex fadderbarn. 1973 öppnades den första stående överföringen till fonden när kollega började sätta in 10 kronor i månaden.

Idag stöttas fonden av ca 350 ”Handelsbankare” via stående överföringar och genom gåvor från Handelsbankskontor och avdelningar. De största gåvorna kommer i samband med julen. Dessutom ger fondens egen försäljning av julkort och gratulationskort, temakvällar, insamlingsbössor och bokbord viktiga bidrag till kassan.

Under år 2022 kunde Fonden med hjälp gåvor från kollegor, pensionärer, bankkontor och avdelningar betala ut sammanlagt 878 208 kronor till projekt och organisationer som stödjer barn världen över.

Insamlade bidrag går till ett tiotal olika projekt och organisationer samt till ett mindre antal individuella fadderbarn som vi stöttar genom bland andra SOS Barnbyar. Bidragen går ofta till hem eller dagcenter för gatubarn och till skolgång för fattiga barn. I många skolor bidrar vi också med ett mål mat till barnen, skolkläder och skolhälsovård.

Vi hjälper barn genom att ge bidrag till:

  • Skolgång
  • Mat
  • Barnhem
  • Gatubarnverksamhet
  • Daghem
  • Medicin
  • Dagcenter
  • Sommarläger

Allt arbete i fonden sker ideellt på fritiden och Handelsbanken bidrar varje år med ett bidrag som täcker administrativa kostnader (t.ex. porto- och printkostnader).

Här kan du se en kort film om vår verksamhet.