Skänk din aktieutdelning till oss skattefritt. Genom att skänka din aktieutdelning till Handelsbankens FadderbarnsFond behöver du inte betala någon kapitalskatt. Då ökar din gåva till oss med 40%.

Sedan sommaren 2006 är det möjligt för privatpersoner i Sverige med aktier i börsnoterade bolag att donera sina aktieutdelningar till föreningar och stiftelser med allmännyttiga ändamål som är skattebefriade.

Skatten på aktieutdelningar är normalt 30%. Det betyder att en 100-lapp till dig istället kan bli 143 kr i bidrag till barn i behövande länder.

Donationen måste ske innan bolagsstämman fattar beslut om årets utdelning.

Kontakta oss via länken nedan för mer information om hur man går tillväga alt. för att få en blankett ”Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för Vp-konto” som du kan lämna till ditt bankkontor.

Kontakta mig om att skänka aktieutdelning