Nu finns vår årsredovisning för 2015 tillgänglig. I den kan du läsa om verksamhetsåret och hitta kortfattad information om vilka projekt fonden stöttat under året.

Till årsredovisningarna

sos