Nyfikna barnNu är årsredovisningen för 2014 publicerad.

I den kan du bl.a. läsa om hur fonden arbetat och vilka projekt som vi betalat ut stöd till under året. Årsredovisningen innehåller också vår resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Årsredovisning