FadderbarnsFondens årsmöte hölls i slutet av april i Stockholm och omkring 30 medlemmar och andra intresserade deltog. Vi inledde med lättare förtäring, dryck och mingel.

Under kvällen fick vi lyssna till ett väldigt intressant föredrag från vår kollega Lars Walvig från Handelsbanken i Norge som är engagerad i föreningen Shenpen, som stödjer fattiga barn och familjer i Indien och Nepal. Han berättade om sina resor till Himalayaregionen och om hur man med små medel kan göra stor skillnad för de barn som bor där. Han redogjorde för de projekt som FadderbarnsFonden varit med och finansierat under året och pratade om kommande önskemål.

Därefter fick vi lyssna till Bitte Rask och Håkan Andersson från föreningen Kisumu som gav oss en nyhetsrapportering från skolan St Christine som FadderbarnsFonden stödjer i Kenya. Håkan, som själv är Handelsbankspensionär, berättade att det är tack vara fondens långsiktiga stöd som skolan kunnat bedrivas med framgång sedan 2004.

Nästa talare var Pernilla Haestad Ericsson som berättade om sin senaste resa till Sierra Leone och om hur skolan Conforti som fonden stödjer växer och utvecklas. Hon berättade också om att det fanns planer för att ordna sommarläger för barnen.

Under årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet och förvaltningsberättelsen godkändes.

Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen: Severine Axell från kontoret Marieberg, David Jawid Nori från kontoret Värtavägen, Ingela Arback från CCXD samt Anne von Knorring Outters från CEX. Till ny revisor valdes Susanne Nilsson från ORKO. Hjärtligt välkomna till oss!

Vi tackade avgående styrelseledamöter Johanna Lagerbäck, Anna Karlsson, Cecilia Borg samt revisor David Lundin för deras fina insatser för fonden.

Inga motioner hade inkommit så det fanns tid över till ett grupparbete där samtliga närvarande fick delta. I smågrupper fick vi diskutera och försöka prioritera vilka verksamhetsområden som fonden bör prioritera mest framöver. Det var en svår övning då behoven är stora, men för oss i styrelsen är det mycket intressant att få höra våra medlemmar önskemål och resonemang.

Innan kvällen var över arrangerades också ett medlemslotteri där alla blev vinnare.

Tack till alla medlemmar som deltog under kvällen och ett stort tack till alla våra talare!

 

Lars Walvig från Handelsbanken Norge berättade om sitt engagemang Shenpen.

 


Under årsmötet tackades avgående styrelsemedlemmar av. Här Anna Karlsson som under flera år deltagit i styrelsearbetet och fondens verksamhet.

 

Grupparbete kring fondens fokusområden engagerade årsmötesdeltagarna.

 


För andra året i rad ordnades ett medlemslotteri med fina vinster.