Årsmötet äger rum torsdagen den 26 april med start kl. 17.30 i lokal Käpplingen, Grevgränd 2 i Stockholm.

Vi inleder med lättare förtäring och dryck och lyssnar sen till Lars Walvig (bilden) från Handelsbanken i Norge som berättar  om sitt engagemang i föreningen Shenpen Tibet Aid som väcktes efter en semesterresa 2012.

Shenpen Tibet Aid är en icke-politisk humanitär organisation som har som mål att stötta fattiga människor med utbildning och hälsa i Himalayaområdet i Indien och Nepal. Shenpen betyder ”att tjäna andra” på tibetanska.

Därefter följer årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Endast medlemmar får delta på årsmötet, men alla är självklart välkomna till föredraget.

Under kvällen anordnar vi även ett medlemslotteri där alla är vinnare!

Du anmäler dig till årsmötet senast 21 april via e-post till fadderbarnsfonden@handelsbanken.se eller via telefon 08-701 14 06.

Varmt välkomna till en intressant kväll önskar styrelsen!