I tisdags gick FadderbarnsFondens årsmöte av stapeln i Stockholm. Ca 25 deltagare var på plats och kvällen inleddes med mingel och mat och Fondens ordförande Caroline Hesser höll en kort presentation om Fondens verksamhet och gav exempel på projekt som fått stöd under 2014.

Därefter hälsades Magnus Uggla, vVD i Handelsbanken, välkommen. Han berättade om Handelsbankens hållbarhetsarbete och varför det här med hållbarhet har blivit ett så aktuellt ämne. När han svarat på frågor från publiken tackades han med blommor och vi inledde vårt årsmöte.

Dagordningen gicks igenom i rask takt. Förvaltnings- och revisionsberättelsen lästes upp och medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Alla i styrelsen vill fortsätta även kommande år och ytterligare en styrelseledamot, Johan Mångsén, valdes in i styrelsen. Johan är redan involverad i Fondens verksamhet som bl.a. upphovsman till de senaste årens julkortsmotiv. Välkommen in i styrelsen Johan!

Inga motioner hade inkommit men det fanns ett par övriga frågor som diskuterades. Bl.a. diskuterades vilken åldersgräns Fonden ska ha för utbildningsstöd till ungdomar, dvs när man kan anse att ett barn blir vuxen och ska stå på egna ben. En av deltagarna föreslog att Fonden följer FNs Barnkonventions gräns för barn, dvs 18 år. Vi kom fram till att styrelsen har rätt att besluta kring detta i förekommande fall.

En annan fråga som diskuterades var hur Fonden ser på fortsatt stöd till skolor i Tibet nu när Kina tagit över ansvaret för de skolor som Fonden historiskt stöttat. Här blev svaret att Fonden måste få mer information innan man kan fatta beslut om att antingen avsluta stödet eller styra det till något specifik ändamål.

Även frågan kring huruvida Fonden borde skaffa s.k. 90-konto diskuterades. Här enades vi om att det inte känns angeläget med tanke på att både Fondens medlemmar och styrelse är anställda i banken.

Därefter avslutades årsmötet och vi tackade alla som deltog och passade också på att nämna att vi planerar en spännande temakväll efter sommaren. Mer information kommer i vår!

 

Årmötet ägde även i år rum i Handelsbanken Stockholms lokaler vid Kungsträdgården.

Årmötet ägde även i år rum i Handelsbanken Stockholms lokaler vid Kungsträdgården.

Vår föredragshållare Magnus Uggla tillsammans med Fondens ordförande  Caroline Hesser.

Vår föredragshållare Magnus Uggla tillsammans med Fondens ordförande Caroline Hesser.