Den här flickan i Tanzania har haft tur. Genom att få chansen att gå i skolan förbättrar hon sina utsikter i livet. Vi vill att alla barn ska få den chansen!

Den här flickan i Tanzania har haft tur. Genom att hon får gå i skolan får hon inte bara en utbildning, utan också tillgång till skolmat och lättare sjukvård. Tack vare det förbättrar hon sina utsikter i livet. Vi vill att alla barn ska få den chansen!

Vi vill gärna ge fler barn möjlighet att gå i skolan och en chans till en bra start i livet. Till hösten är det många barn runt om i världen som drömmer om att få börja skolan. I flera av skolorna vi stödjer är det kö och man tvingas säga nej till behövande barn. Här kan du vara med och göra skillnad!

Just nu har vi en sommarkampanj (fram t.o.m 31 augusti) där du som startar en stöf* till oss om minst 100 kr är med i utlottningen av fina priser.

Stående överföringar är basen och ryggraden i vår verksamhet och genom att få regelbundna insättningar kan vi på ett bra sätt planera vår verksamhet och se till att resurserna hamnar där de bäst behövs.

Så deltar du i vår sommarkampanj

Tack för ditt stöd. Vi i FadderbarnsFondens styrelse önskar dig en riktigt härlig sommar!

* stående överföring