kortHandelsbankens FadderbarnsFonds årsmöte äger rum tisdagen den 21 april kl. 17.30 i RS utbildningslokal, Handelsbanken, Grevgränd 2 (anmälan görs till vakten i Grevgränd 3).

Vi inleder med mingel och lättare förtäring och dryck för att sen ca kl. 18.00 lyssna till ett föredrag av vår gäst Magnus Uggla, vice VD i Handelsbanken. Han kommer att berätta om hur banken arbetar med hållbarhetsfrågor – ett högaktuellt ämne!

Därefter följer årsmötet och frågor som ska behandlas är bl.a. val av styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 aprilEndast medlemmar får delta på årsmötet men alla är självklart välkomna till föredraget.

Du anmäler dig till årsmötet senast 15 april via e-post till mast18@handelsbanken.se eller via länken: Jag vill anmäla mig till årsmötet

Varmt välkommen önskar styrelsen!