Sedan förra året stödjer vi föreningen Shenpen Tibet Aid som verkar i Indien och Nepal.
Vår kontaktperson hos föreningen är anställd hos Handelsbanken i Norge och vi kan på så sätt få både regelbundna avstämningar och direktrapporter från hans besök i Indien och Nepal.

Läs mer:
Shenpen Tibet Aid

 

Shenpen 2015