Sedan 2014 stödjer vi föreningen Shenpen Aid som bedriver verksamhet i Indien och Nepal.

Föreningens kontaktperson är en Handelsbankskollega i Norge och så här beskriver han verksamheten:

Shenpen Aid støtter fattige mennesker i Himalayaområdet i India og Nepal med helse og utdanning og bidrar sammen med lokale samarbeidspartnere til at barn og unge får gå på skole, har legetilsyn og gratis medisiner og annen oppfølging. Shenpen har også fadderordninger for tibetanske flyktningbarn og for nepalesiske lavkastejenter i disse områdene.

Shenpen består av et styre på seks personer, der styreformannen er tibetaner bosatt i Oslo. To av styremedlemmene (de er norske) bor i henholdsvis Sonada (Darjeeling) i Nord-øst India, og i Kathmandu, Nepal, for best å kunne følge opp prosjektene lokalt.

Shenpen har siden 2009 samarbeidet med Tashiling Tibetan Settlement, som er et kooperativ av cirka 600 tibetanske flyktninger i Sonada, Vest Bengal, India. Stedet ligger på 1800 meter over havet midt i tåkebeltet rundt foten av Himalaya.

Kooperativet huser i underkant av 200 skolebarn som bor på internatet for å kunne gå på skole i Sonada. Barna kommer fra fattige kår og ofte langveisfra.

Dalitene fra landsbyen Durlung i Nepal kommer fra den laveste kasten og har ingen mulighet til å komme ut av fattigdommen uten utdanning. Vi samarbeider med lokale folk i Durlung, Sammen hjelper vi barna økonomisk så de kan gå på skole, og arbeidet består også i å gi informasjon til foreldre, om betydningen av utdannelse.

Shenpen iverksetter også enkeltstående prosjekter. Vi har nylig bekostet og fått installert solpanèler og vanntanker i Sonada, slik at barna kan bade ute med litt varmt vann i bøttene (se bildet over). Dette er også til stor hjelp i hygienearbeidet for kjøkkenet, der det lages mat til nesten 200 barn, og oppvasken er stor!

Mot slutten av 2014 startet vi yrkesopplæring for unge mennesker i Sonada-Darjeeling-distriktet. Flere kandidater er allerede godt i gang med studier, to som sjåfører, og tre unge jenter skal utdanne seg til sykepleiere, bekostet av Shenpen og våre givere!

Les gjerne mer om arbeidet på www.shenpen.no

 

Shenpen 2015   Shenpen 2015Shenpen 2015