Sedan 2019 stöder vi Bibbi Daycare som driver en förskola i Kigali, Rwanda.

Här får du veta mer om förskolan och dess historia:

Rwanda är vackert land mitt i Afrika med bergsgorillor och frodiga regnskogar. Landet har en mörk närtidshistoria med ett folkmord 1994 då omkring 1 miljon människor dödades. När Bibbi Hjalmarssons man var på plats i egenskap av advokat för att företräda ett stort antal brottsoffer från folkmorden, engagerade sig Bibbi för fattiga barns rätt till skola. Hon drev projekt och aktiviteter för samla in pengar till skola och skolmaterial samt till sport- och fritidsplaner. Tacksamheten var gränslös och insatserna har gjort stor skillnad för många.

Med Bibbis stöd öppnade Sarah Mutesi under 2018 den första registrerade förskolan i Rwanda för barn från 6 månader och uppåt och den fick namnet Bibbi Daycare. Verksamheten vänder sig till alla barn oavsett etnisk och religiös bakgrund och målsättningen är att underlätta för kvinnor att komma ut i arbetslivet samt att barnen ska få den bästa möjliga barnomsorgen och pedagogiken. Barnen äter både lunch och mellanmål på förskolan. Förutom en blygsam avgift per barn bedrivs verksamheten främst med stöd av privata aktörer och insamlingar, och sedan 2019 är HFF stolt bidragsgivare.

Skolan expanderar
Förskolan är mycket populär och med finansiellt stöd från bland andra HFF har förskolan kunnat expandera och öka antalet elever successivt till fler än 30. Förutom stöd till löpande verksamhet har vi bland annat bidragit till att nya toaletter byggts och att köket renoverats. Med hjälp av bidragen lyckades förskolan ta sig igenom tre svåra Covid-lockdowns, då man haft råd att betala hyran och löner för att behålla pedagoger trots uteblivna skolavgifter.

Uppstart för grundskola hösten 2022
Skolan firade sin andra avgångsexamen för 6-åringar i somras (2022) och inför höstterminen startades även en låg- och mellanstadiestadieklass för barn upp till 12 år. Detta är till stor glädje för barn och föräldrar då de nu kan stanna kvar i samma skola och få grundskoleutbildning. HFF har bidragit med renovering av ett nytt klassrum och skolbänkar till sex elever.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om Bibbi Daycare så passa på att ställa frågor direkt till grundaren Bibbi Hjalmarsson på vårt julfika 6 dec 2022. Kan du inte delta själv så skicka med en fråga till träffen genom att mejla fadderbarnsfonden@handelsbanken.se.