Sedan 2019 stödjer FadderbarnsFonden Föreningen Gatubarn i Nepal som är en ideell förening som samlar in pengar för att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att hamna på gatan i Nepal. I arbetet prioriteras flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem. Vidare bekostas utbildningar till barn och ungdomar utan möjlighet att få utbildning på annat sätt samt ge mat till barn som ännu lever på gatan.

Som ett led att minska mödradödligheten har föreningen i liten skala påbörjat arbetet med att utbilda barnmorskor. Utbildningen ges till unga flickor från fattiga familjer som saknar möjlighet till högre studier.

På barnhemmet i Tinchulee i nordöstra delen av Kathmandu bor 13 flickor mellan 9 – 17 år som tidigare levde på gatan. Hemmet har bra badrum och kök samt en liten trädgård för att odla grönsaker för egen konsumtion. Det går bra för flickorna i skolan, och de är alla godkända i alla ämnen, vilket är fantastiskt då de flesta inte gick i skolan innan de kom till hemmet. Föreningen kommer att försörja alla barn tills de har en yrkesutbildning eller en högre utbildning.

På småbarnshemmet Manjushree Child Care Center bodde det från början 14 barn i förskoleåldern. Föreningen har lyckats hitta anhöriga till flera av barnen som fått flytta hem, men föreningen fortsätter att betala skolavgifter, handikapphjälpmedel när det behövs och i ett par fall levereras säckar med ris och linser när familjerna har det extra besvärligt att klara maten för dagen. Kvar på hemmet finns fyra flickor och en pojke. För att fortsätta kunna ge dem en trygg uppväxt och fortsätta driften av Manjushree så fick nio barn som en annan svensk organisation ansvarar för, Karuna Child Care, flytta in.

Vidare ger föreningen ekonomiskt stöd till ett tjugotal barn som bor hos någon anhörig. Föreningen betalar skolavgifter, skolböcker och hälsovård till barnen. Med hjälp av bidrag från föreningen får barnen gå i skolan och bidrag till mat så att den värsta undernäringen kan hållas borta.

I ett led att försöka minska mödradödligheten i Nepal bekostar föreningen en barnmorskeutbildning för ett antal unga kvinnor från fattiga familjer på landsbygden där högre utbildning är sällsynt. Tio unga kvinnor med bra betyg från skolans klass 10 har valts ut. Föreningen bekostar motsvarande vår gymnasieskola och därefter tre år på Medical College. Än så länge är 13 färdigutbildade sjuksköterskor, varav fyra till Skilled Birth Assistants – en lightversion av barnmorska. Ytterligare sex flickor går ännu på Medical College.

I Shantinagar, ett slumområde nära Kathmandus internationella flygplats, längs med floden, bor ca 2500 människor på en liten yta i plåtskjul eller bara under en lumphög. Tidigare fanns än mer omfattande fattigdom och floden var där man hämtade dricksvatten, diskade, tvättade och uträttade sina behov. Många blev sjuka av vattenburna parasiter och bakterier.

Här har föreningen kunnat förse uppåt hundra familjer med rent dricksvatten genom att dela ut ”Solvatten”, vilket är en svensk uppfinning med vattenreningsdunkar som Soroptimisterna i Sverige bekostat för Nepal.

Föreningen har också de levererat ris, linser, matolja, nötter och frön till en liten kristen församling i området så de kan servera mat till cirka 70 barn varje vecka, oavsett religiös tillhörighet. Föreningen stöder 15 barn med skolavgifter, böcker och helt uppehälle då de saknar anhöriga som kan ta hand om dem.

Läs mer på föreningens hemsida