Student, juni 2017

FadderbarnsFonden stödjer sedan mitten/slutet av 1990-talet stiftelsen Livslust som ger utsatta ungdomar i Lettland chans till utbildning genom studiestöd.

Stiftelsen grundades 1994 och är en oberoende privat organisation med HM Drottning Silvia som dess beskyddare.

Fram till 2015 drev stiftelsen en yrkesskola för föräldralösa och andra utsatta ungdomar i Aizupe, ca 12 mil väster om Riga. Vårterminen 2015 blev den sista och anledningen är att den lettiska staten nu satsar, med hjälp av EU-pengar, på att minska arbetslösheten för ungdomar genom att modernisera och förbättra statliga och kommunala yrkesskolor och behovet av skolor såsom den som Livslust drev har därmed minskat.

Sedan hösten 2015 inriktar sig Livslust i stället på att ge finansiellt stöd för studier åt just föräldralösa och på annat sätt utsatta ungdomar i Lettland. Systemet med studiebidrag och studielån fungerar dåligt i Lettland och många ungdomar från fattiga familjer, barnhem och andra institutioner har inte någon möjlighet att studera efter nian – eller i bästa fall gymnasiet – och löper därmed stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Målet är att de utsatta ungdomarna skall bli en tillgång och inte en belastning för det lettiska samhället.

Livslust fokuserar på ungdomar som vill studera vid skolor med 4-års yrkesinriktade program. Studiestödet varierar mellan 100-200 EUR per månad och avser täcka kostnader för mat, logi, resor, skolmaterial och sjukvård som inte omfattas av sjukförsäkring. De flesta studenter är mellan 16-22 år, ungefär lika många flickor som pojkar. Av de ca 20 olika yrkesprogrammen de går på, har kockutbildningen hittills varit den mest populära.

Vid läsårets slut i juni 2017 hade Livslust 51 elever i programmet. Utöver bidrag  från sponsorer kommer intäkter från diverse event som Livslust anordnar som marknader, bridge- och golftävlingar samt från den egna syverksamheten.

Ledamöter från FadderbarnsFondens styrelse har besökt Livslust dåvarande skola vid två tillfällen, senast 2014. Läs mer om besöket i vår reseberättelse.

Till Livslusts hemsida: www.livslust.com