FadderbarnsFonden stödjer sedan 2014, via Ankarstiftelsen, fem barn på barnhemmet La Aljaba i Colombia. Vårt stöd går till bl.a. till mat, hygienartiklar och skolmaterial för barnen.

Initiativet till Ankarstiftelsen togs 1996 av Sven Bergholm och Börje Erdtman. Hjälparbetet bygger på frivilliga insatser och startades med fadderbarnsverksamhet i Brasilien och bedrivs främst i Colombia, men även i Peru och Brasilien. Verksamheten sker inom fyra huvudområden: skolor, vatten, fängelser och fotbollsskolor.

Barnhemmet La Aljaba ligger i Leticia som är huvudstad i delstaten Amazonas, i den sydligaste delen av Colombia. En stor del av befolkningen tillhör olika etniska grupper av ursprungsbefolkningen som flyttat från mindre byar in till staden för att söka ett bättre liv. Omställningen från bylivet till staden är svår och det är ont om jobb, något som tyvärr lett till att
många hamnat i utanförskap och missbruk.

På barnhemmet som FadderbarnsFonden stöttar bor det för närvarande 28 barn i åldrarna 5-17 år som alla kommer från utsatta förhållanden. Ibland saknas föräldrarna och ibland har barnen varit utsatta för övergrepp.

I skolan, som är belägen nära barnhemmet, går även 120 andra barn från området som deltar i La Aljabas dagverksamhet. I skolan får man undervisning, mat, kärlek och den omsorg man behöver. I skolan arbetar man med att stärka barnens självkänsla, ge dem möjlighet att utvecklas inom olika kunskapsområden och bygga upp en framtidstro.

Till Ankarstiftelsen webbplats: www.ankarstiftelsen.com