sosGenom SOS-Barnbyar Sverige, Stockholm stödjer vi för närvarande 10 barn som bor i barnbyar runt om i världen.

SOS-barnbyar (med bas i Österrike) är politiskt och religiöst obundet och utgör världens största organisation för övergivna barn.

Varje barnby byggs i anslutning till en stad eller annan större ort och består av 10-15 hus med 7-10 barn och en barnbymamma i varje hus. Här får barn som förlorat sina föräldrar eller barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina familjer, en trygg och kärleksfull uppväxt med föräldrar, syskon, vänner, samhörighet och gemenskap. De får leka, skratta och gå i skolan – något som varje barn har rätt till.

SOS Barnbyar arbetar alltid för att biologiska syskon ska få hålla ihop och växa upp tillsammans i barnbyn. Skolor, medicinkliniker, lekplatser och andra verksamheter som finns i anslutning till byn är öppna för alla barn i de områden där vi verkar. I barnbyarna finns lekskola och ofta även en skola för såväl de egna barnen som barn i omgivningen. De äldre barnen går i vanlig skola utanför barnbyn.

Barnen bor tillsammans med sin mamma och sina syskon i barnbyn under hela uppväxten och de stannar tills de har fått en utbildning och kan stå på egna ben. Även efter att de flyttat hemifrån bevaras ofta kontakten med barnbyfamiljen, som ger dem fortsatt råd och stöd i livet. I vissa fall kan de flytta hem till sina riktiga föräldrar om situationen har förbättrats.

Barnen är ofta flitiga brevskrivare och genom breven och de årliga rapporterna från varje barnby får vi en god bild av barnens liv och utveckling.

I det månatliga stödet ingår 240 kr, (12x20kr) i julgåva/födelsedagspresent, som betalas ut en gång om året.

Våra styrelsemedlemmar har under åren besökt SOS-barnbyar i Lettland, Estland, Dominikanska Republiken och Brasilien och med egna ögon fått se att de fungerar så som SOS-Barnbyar Sverige säger i sin information.

Till SOS-Barnbyars hemsida: www.sos-barnbyar.se