Sedan 1999 stödjer FadderbarnsFonden flera av Stiftelsens Brödets projekt i länder såsom Rumänien, Indien, Tanzania och Vitryssland.

Stiftelsen Brödet arbetar med kristen hjälpverksamhet i många olika länder. Allt arbete sker helt ideellt vilket gör att alla gåvor stiftelsen får in går oavkortat vidare till behövande. Lena Åkerlund, numera avtalspensionär i Handelsbanken, var med och startade stiftelsen 1995.

Stiftelsen första projekt var att skänka julpaket med mat till Lettland och under årens lopp har man hunnit skicka iväg många transporter med kläder, skor, julklappar, möbler, rollatorer, kryckor, leksaker, lakan, tvättmedel och t o m toalettpapper. Nedan kan du läsa om ett par av projekten som FadderbarnsFonden stödjer:

I Tanzania får utsatta barn hjälp med skolgång och ett mål mat om dagen. För många av barnen är det dagens enda måltid och en stor anledning till att föräldrarna låter barnen få gå i skolan.

Blindskolan_i_indien_2017

Elever på blindskolan i Cooch Behar

I Cooch Behar i Indien, stöttar vi en blindskola med 75 synskadade och blinda elever som tack vare skolan får chans till en utbildning och en bättre självkänsla. Rektorn är själv blind och förstår verkligen vad skolan betyder för var och en av eleverna, som annars skulle få leva ett undanskymt liv i en ofta avlägsen by. När skolan under 2015 firade 50-årsjubileum deltog många av skolans f.d. elever som vittnade om skolans betydelse. Rektorns son har varit på besök i Sverige och deltagit på ett av FadderbarnsFondens årsmöten.

Sedan 1999 har FadderbarnsFonden skänkt en julgåva varje år till olika projekt för barn och ungdomar främst i Lettland och Vitryssland. Sedan 2005 har vi även varje år lämnat bidrag till sommarläger för fattiga barn i Lettland och Vitryssland och upplevelseveckor för unga flickor i ett fängelse i Petrikov i Vitryssland. Brotten flickorna fängslats för är många gånger så ringa som snatteri och ofta på uppdrag av föräldrar eller andra vuxna. Lek, utflykter, idrott och föreläsningar står på programmet och dessutom serveras lite nyttigare mat än vad fängelset erbjuder. Lena Åkerlund var med första året när flickorna fick göra en mycket uppskattad dagsutfärd med båt vilket FadderbarnsFonden hade lämnat bidrag till.

Via stiftelsen Brödet stödjer vi i dag två projekt som vänder sig till romer i Rumänien och ett i Makedonien. Ett sätt att förändra romernas utsatta situation, är att hjälpa barn och ungdomar att få utbildning, så att de får möjlighet att göra sina egna livsval, att kunna få ett arbete och därigenom höja sin och sin familjs levnadsstandard. Läs mer om projekten i våra tidigare Nyhetsbrev 2016-3 samt Nyhetsbrev 2014-4.

Under 2019 besökte en av våra styrelsemedlemmar Minsk för att delta i ett av projekten FadderbarnsFonden stöttar – Läs hennes reseberättelse

floresti2016

Elever i en skola i Floresti, Rumänien.