BaanChivitMai

BaanChivitMai betyder ”hem för nytt liv” och är en lokal stiftelse i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel. Genom BaanChivitMai hjälper FadderbarnsFonden barn på ett skolhem i norra Thailand. Verksamheten startades 1989 och bedrivs i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand.

Skolhemmet i Hua Doi
BaanChivitMai första skolhem i Hua Doi invigdes 1997 i närvaro av bl.a. Chiang Rais borgmästare och Sveriges ambassadör. Verksamheten i Hua Doi, är den största. Här bor barn från byarna i norra Thailand. Barnen är i åldern 3-20 år och går i förskola, grundskola och gymnasium på de statliga skolorna i Chiang Rai.

Utan skolhemmet skulle barnen inte få någon utbildning eftersom deras hembyar ligger för långt bort. Flera av barnen har förlorat sina föräldrar i AIDS eller till långa fängelsestraff på grund av knarkhandel. De har därför ingenstans att ta vägen.

På hemmet finns också flera barn som är HIV-positiva. Tack vare bromsmediciner och god vård som de får tillgång till på skolhemmet kan de barnen leva ett ganska normalt liv och gå i skolan som de andra barnen.

Skolhemmet fungerar som en familj, med föreståndarna som föräldrar. Alla hjälps åt med städning, matlagning och annan skötsel. Hemmet har eget jordbruk med risodling, grisar, höns, fiskodling, grönsaker och fruktträd.

De yngre barnen går i vanlig skola tillsammans med traktens barn. Några av ungdomarna går i kvällsskola medan de på dagarna hjälper till med skolhemmets skötsel. En del av barnen går vidare till universitet, enljusare framtid som inte varit möjlig utan BaanChivitMai!

Ungdomar som inte kan eller vill läsa vidare får istället utveckla sina skapandeintressen genom att t.ex. lära sig att dreja vid den keramikverkstad som byggts på den nya tomten vid skolhemmet i Hua Doi. Deras fina alster säljs i bageriet där man även använder egentillverkade kaffekoppar, muggar och tallrikar i serveringen. Skolhemmet ger idag också möjlighet till datautbildning vilket är mycket bra då ungdomarna senare skall ut och söka arbete.

De tillverkar även vackra sidenblommor, fina kort och handbroderade väskor som blivit mycket uppskattat av de många grupper som besöker skolhemmet.

Bageriet i Chiang Rai
Vid centrala busstationen, mitt i Chiang Rai, ligger BaanChivitMai:s bageri. Här bakas bröd och kakor på skandinaviskt vis. Bageriet har startats med hjälp av en svensk, som själv driver skandinaviska bagerier i Laos.

Verksamheten sysselsätter främst ungdomar som bor på skolhemmet i Hua Doi men även andra ungdomar från stan. Målet är både att ungdomarna ska få en yrkesutbildning och att verksamheten ska kunna bidra ekonomiskt till BaanChivitMai.

Stöd via ChildFriend
Sedan 2015 stödjer FadderbarnsFonden BaanChivitMai genom den nybildade stiftelsen ChildFriend som numera ansvarar för insamlingen till barnhemsverksamheten i Thailand. ChildFriend är en religiöst och politiskt obunden, svensk insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. Representanter från Childfriend har varit gäster och talare på både FadderbarnsFondens årsmöte och styrelsemöten.

Läs mer på ChildFriends webbplats: http://www.childfriend.com/